Fotoalbum

Den 17 augusti 2013 anordnade kretsen en gemensam resa till Söderfors Trädgård utanför Tierp och därefter Linnés Hammarby utanför Uppsala.