Min trädgård

Böcker och bibliotek

Biblioteket .

Vi har boklådor med intressanta trädgårdsböcker, dels Nynäshamnskretsens egna böcker och dels böcker från STA:s centrala bibliotek. Samtliga böcker kan utan kostnad lånas av medlemmar. Lånetiden är mellan två medlemsmöten.