Nynäshamnskretsen

Styrelse

Ordförande:
Matz Carlsson
telefon: 073 340 2924
E-post: macriv@telia.com

Sekreterare:
Bengt Larsson
telefon: 0733 988 660
E-post: bengtlarsson5@telia.com

Kassör
Tommy Öster
telefon: 08-520 10226
E-mail: t.oster@bahnhof.se

Ledamot: 
Charlotte Östring
telefon: 070 646 1793
E-post: charlotte.ostring@yahoo.se

Ledamot:
Eva Sandberg 
telefon: 08-520 141 69
E-post: evabrev04@gmail.com

Suppleant
Monica Henriksson
E-post: monica.henriksson68@icloud.com

Marjatta Kärki
E-post: marjatta.karki@telia.com

Sigrid Hallén Schutt

E-post: sigrid.schutt@gmail.com

 

 

 

  
Webredaktör: Charlotte Östring

Revisorer:
Eva Sundström
Annelie Sjödin

Revisorsuppleant:
Siw Wahlberg

Petra Pilgelt

Valberedning:            
Karin Sundberg

 

 

 

 

Växtmarknad i Svandammsparken