Trädgård i Nynäshamn

STA

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna vill
Inspirera, utbilda och medverka till att trädgårdarna blir vackrare, mer varierade och rika på växter och arter.

Fördjupa sina kunskaper om ovanliga och svåråtkomliga växter och ge odlingsråd.

Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.

Öka intresset för vackra och spännande trädgårdar.

Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.

TA Tidningen TrädgårdsAmatörerna utkommer 4 gånger per år.
Den innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser m.m.

Nynäshamnskretsen består av ca 75 medlemmar. Vi träffas fr.o.m. januari 2020 på Mejerivägen 2 i Ösmo.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information. På programsidan ser du vilka aktiviteter vi kommer att ha under våren 2020.

Nordiska Trädgårdar 31/3 - 3/4 2022

 

Växter till mässan Nordiska Trädgårdar 31 mars–3 april.   

Har du överskott på växter eller sådder på gång som kan säljas i slutet på mars? På mässan är våra medlemmars egna växter väldigt populära. Du behöver inte själv stå i montern och sälja växterna  men har du möjlighet att delta någon av dagarna är vi tacksamma. Fri entré för alla som hjälper till i montern en halvdag. Växterna märks med en extra etikett med pris och säljarens namn så att vi kan summera intäkterna per säljare. Vill du vara med eller har frågor, hör av dig till Charlotte Östring, charlotte.ostring@yahoo.se