Smittad Buxbom

Tyvärr har jag ett tråkigt besked. Värmdö kyrkogårdsförvaltning har fått bekräftat att de har angrepp av den aggressiva svampen Cylindrocladium buxicola på kyrkogården. Det är det första fallet utanför Skåne och Blekinge som vi känner till. Troligen har infektionen uppstått med införda plantor av gravrättsinnehavare. Det tyder på att det finns smittat material till försäljning i Stockholm.

Jag uppmanar därför alla förvaltningar i området att undersöka sina buxbomsplanteringar och inte anskaffa och plantera buxbom utan 100% garanti att materialet inte är smittat. Överväg också att gå ut med ett förbud för gravrättsinnehavare att plantera buxbom på gravplatsen. Vid SSIBs nästa möte i November bör ni diskutera gemensamma åtgärder som ett generellt förbud att plantera buxbom på kyrkogårdarna/begravningsplatserna tills vi vet att materialet i handeln inte är smittat.