Göstas Trädgård i Svandammsparken

Svandammsparken och Göstas trädgård

 
Svandammsparken i Nynäshamn är kommunens största park. Den ligger precis söder om tåg- och busstationen och Nynäshamns Hamn. Där finns stora öppna gräsytor, boulebanor och en trädgård med exotiska växter som kallas Göstas trädgård. Växterna som finns där kommer ursprungligen från Gösta Zetterqvist, mannen som startade den välkända plantskolan Zetas. När han var tvungen att flytta sin trädgård från Lisö i början av 1990-talet hamnade en del av hans växter i Svandammsparken. Svandammsparken och Göstas trädgård sköts av  Nynäshamns kommun.

Zetas Trädgård